БЪЛГАРСКИТЕ РЕКИ СА В ОПАСНОСТ

Свикнали сме да действаме, едва когато катастрофата е точно пред нас. Когато виждаме как пътищата назад се затварят и имаме право на един-единствен ход. Е, намираме се точно тук – в момента, след който българските води ще бъдат безвъзвратно променени. И имаме един изход – действието.

ПРИЧИНИТЕ

Какво се случи през последните 20-30 години?

  • Щедро черпихме от реките и язовирите си за водоснабдяване и напояване;
  • Построихме 270 ВЕЦ-а и разрешихме още 200, създадохме хиляди баражи и диги, бетонирахме коритата и променихме течението на реките - така отрязахме възможността за миграция на десетки видове риба.
  • Продължаваме да изсичаме крайречни гори и променяме речните екосистеми.
  • Превърнахме реките в контейнер за битови отпадъци, допуснахме земеделието и минната индустрия да влошат трайно качеството на подпочвените води.
  • Затворихме очите си за факта, че сме една от най-бедните на води страна - при среден воден ресурс за света 8000 м3 /човек/ година, България разполага с 2250 м3.

РЕЗУЛТАТЪТ

  • 60% от рибните популации в Дунав и притоците му просто изчезнаха.
  • 50 вида риби вече са в Червената книга на България, сред които и есетрите, единствените живи връстници на динозаврите, оцелели 200 милиона години.
  • На всеки две години добавяме към списъка още един застрашен вид.
  • В България няма нито една жива река. Няма река, която да не е застрашена от пресъхване и е без преграда.
  • Най-дългата изцяло българска река, Искър, вече има заблатени участъци – при каскадата Среден Искър миграцията на рибата на практика е невъзможна.

РЕШЕНИЕТО

Първата стъпка към решението на проблемите е ефективен Европейски закон за водите, който упражнява достатъчно силен контрол върху човешката намеса във водните басейни.
Благодарим на тези, които с подписа си подкрепиха искането на WWF за по-строга Рамкова директива за водите.
Ще продължим да ви информираме за хода на обсъждането и решението на ЕК относно Рамковата директивата за водите.

СПОДЕЛИ

ПАРТНЬОРИ НА КАМПАНИЯТА